Köpvillkor:

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) inklusive moms är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta

Produkter

Alla produkter som säljs i butiken kan användas i Sverige och ska följa svensk lagstiftning. Priser anges inklusive moms.

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslägen som även innefattar skydd för Stengården hb (www.stengarden.com)

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida.

Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Stengården hb (stengarden.com) lider ekonomisk skada, polisanmäls. Säljföretaget friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Stengården hb sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Betalning:

Kort: 
Vi har valt Paypal och Payson för att du som kund på ett säker sätt skall kunna göra betalningar till oss. Vi accepterar VISA, MasterCard och Diners. Ingen extra avgift utgår vid kortbetalning. Betalningar innebär högsta säkerhet. Payson och Paypal transferering över nätet sker enligt bankstandard med SSL-teknik och 128-bitars kryptering. Inga kortuppgifter sparas hos säljföretaget dvs Stengården hb

Faktura

Du kan betala via faktura. Faktureringskostnaden är 29kr. Faktureringen sköts helt och hållet Payson. Om du vill handla mot faktura så kommer Du, när Du godkänner din order, att länkas till Paysons fakturasida. Där får du fylla i personnummer för en kreditkontroll. Vi lagrar ingen information från den sidan utan den administras enbart av Payson.

Fakturan kommer sedan separat per email eller brev och betalas direkt till Payson.

Moms ingår i alla priser, men fraktkostnad tillkommer i förekommande fall. Vi använder Payson. Paypal och DIBS (Kortbetalning) vilket möjliggör betalning med Visa, MasterCard.

Payson Faktura:


Stengården hb erbjuder betalsättet ”Payson faktura” i samarbete med Payson AB.
Betalningsvillkor är 14 dagar och vid fakturaköp tillkommer en avgift om 29 kr. För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet.
Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande ca. 160 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.

Information om ångerrätt:

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträdaavtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.

Information om pantsättning:

Vid betalning med Paysonfaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB, 556489-2924.

Frakt:  59kr,  Köp Över 700kr frakt fritt*

En kostnad för frakt tillkommer med 59 kr per order, oavsett antal varor i ordern eller om den delas upp i flera försändelser av Stengården. Handlar du för över 700 kr vid ett tillfälle får du fri frakt på ordern. Dina varor skickas till ett utlämningställe nära dig, eller direkt till din postlåda. Vi använder oss av Postnord och DHL som fraktpartner. Glöm ej att uppge ditt mobilnummer för att kunna ta emot SMS-avisering. DHL och (Postnord) utlämning plat kan vara upp till 30+kilometer från adresset berörande var ni bo och adress. Det är ditt anavar som bästellare att hämta utt paketet.

*Vid Retur av en felfritt Produkt som är skickat "frifrakt" ha vi Rätt att ta betalt för våra Fraktkostnader. Normalt  55 - 250kr (inkl. moms).
Kunder alltid står för retur kostnader av en produkt som är felfritt.

Ej uthämtade paket

Vi förbehåller oss rätten att debitera kostnaderna för den hantering som uppstår vid ej uthämtade paket (returfrakt, expeditionskostnad etc). Därför tar vi ut en avgift om 150 - 399 kr om ett paket ej hämtas ut (våran kostnader).
Försändelsen ligger hos postombudet i 14 dagar (Posten och DHL Service Point) innan den returneras till oss. Observera därför att om du ångrar ett köp och vill returnera varan, behöver du först hämta ut paketet och därefter returnera enligt beskrivning ovan.Leverans med c/o ADRESS  - Ingen garanti med leverans om ordern ska skickas till en c/o adress som ha skickat som brev.

Vänligen be oss att skicka som registerat eller spåbart paket


Transport

Om varan skadas eller kommer bort under transporten är Stengarden betalningsansvarig. Du måste dock meddela vår kundservice inom 14 dagar. Om varan skadas eller kommer bort då du returnerar den är du betalningsansvarig.
Får vi tillbaka paket som inte lösts ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig för samtliga kostnader som uppstår i samband med en sådan retur. Betalning skall ske med inbetalningskort inom 10 dagar från fakturadatum.

Ångerrätt

Som kund hos Stengarden har du rätt att ångra ett köp inom 14 dagar från den dag du tog emot varan, eller en väsentlig del av den. Meddelande om retur ska skickas till vår kundservice via senast 14 dagar från mottagandet av varan. Kontakta alltid vår kundservice innan du returnerar varan.

Meddelandet skall innehålla följande information; 1) ordernummer 2) fakturanummer 3) namn på de produkter du vill returnera 4) Orsak till retur. För att returen ska godkännas måste den returnerade varan vara i väsentligt oförändrat skick. Varan ska förpackas i sin originalförpackning med tillhörande inneremballage och tillsammans med eventuella tillbehör. Sätt inga adresslappar direkt på varans förpackning utan lägg originalkartongen i en annan kartong.

Du måste själv bekosta returporto. Retur får ej ske som postförskott eller efterkrav. Spara ditt inlämningskvitto - tänk på att du ansvarar för returförsändelse!

Återbetalning sker snarast när vi mottagit och godkänt returnerad produkt. Ange alltid bankens namn, clearing nummer och kontonummer vid återbetalning.

*Vid Retur av en felfritt Produkt som är skickat "frifrakt" ha vi Rätt att ta betalt för våra Fraktkostnader. Normalt  50 -150kr (inkl. moms).
Kunder alltid står för retur kostnader av en produkt som är felfritt.

Vid retur av en felfri produkt måste kunden betala "faktura avgift" 29kr (om dem ha bestellt mot faktura) och eventualla fraktkostnader som ETE.NU haft för leverans av varorna.


Returer skickas till:
Stengården hb
Södra Kyrkogatan 44
50343 Borås

Leverans och avbeställning

Beställningar  skickas normalt inom 1-2 arbetsdagar.  Under semestertider, marknadssäsong eller högsäsong kan leveranstiden bli något längre (normalt max 10 dagar)

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Stengården hb (stengarden.com) köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Säljföretaget antigen per e-post eller fax.

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir Stengården hb (stengarden.com) egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel

Stengården hb (stengarden.com) ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor Stengården hb (stengarden.com) bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatibilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.  

 Stengarden.com står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods. 

 
Kundens rättigheter vid försening

I de fall stengarden.com ej kan leverera vara inom angiven leveranstid har kunden rätt att häva sin beställning.

 
Återbetalning av ordersumma

Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara ska Stengarden.com återbetala ordersumman eller makulera fakturan inom 30 dagar från det datum som den returnerade varan mottagits.

Garanti

Alla garantier på produkter lämnas av våra leverantörer och tillverkare. Självklart följer vi konsumentköplagen och reklamationer inom 6 månader från inköpsdatum behandlas enligt denna. I vissa fall lämnar tillverkarna utökad garanti men detta varierar mellan de olika produkterna och anges på produktnivå. Har du problem med din vara kan du kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig trots att det gått mer än 6 månader från inköpsdatum. Alla eventuella garantier gäller i Sverige.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Stengården hb (stengarden.com), debiteras en avgift mellan 99 - 399kr  för att täcka Stengården hb (stengarden.com) kostnader för transport.

Transportskadat gods

Om en vara från Stengården hb (stengarden.com) skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, Posten 020-23 22 21 eller DHL) dock senast inom 7 dagar, och till Stengården via email..

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Stengården hb (stengarden.com) kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Stengården hb (stengarden.com) befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Hantering av personuppgifter

Stengarden.com sprider aldrig dina personuppgifter till tredje part, men kan använda dem för att skicka reklam angående vår egen butik eller någon av de butiker som ingår i vårt företag. Du som kund har dock alltid rätt att avböja dig sådana utskick och borttagning ur vår databas om du så önskar.

Tvist

Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Övrigt

Stengården hb (stengarden.com) förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Stengården hb (stengarden.com) rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Stengården hb (stengarden.com) skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.  
*Det är kunden anvsar att se att sändning är oöpnat och oskadat vid leverans.
*Träprodukter och sten kan varierar i färg/form, vi välja ut den finaste vi ha på lager för er, men natur material är naturligt...

*Vi har ingen bytesrätt på CD/DVD-skivor.

*ALLA produkter är sålda styckvis om inte skrivat annat...

*Varor som vi sälja kan doft av Rökelse pga rökelse finns på lager, om du är känsligt till doft pratar med oss innan du beställer.

*Trummor i Skin (Afrikanska och Shamman, mm) ha en Garanti på 1 år. Läs Information på hemsidan omgåande vård och användning.

* Vi förbehåller oss rätten att neka beställningar eller kunder.

* Vi reserverar oss för felskrivningar, faktafel, förändringar och slutförsäljningar.Sekretesspolicy 

Stengården nyttjar så kallade cookies, för att underlätta enskilda användares aktiviteter.
Informationen används till att bestyrka inloggning, kontrollera om användaren svarat på frågor och undersökningar, samt automatiskt fylla i olika formulärfält för underlätta tillgängligheten av tjänster för användaren och dess återbesök till butiken.

Stengården använder även cookies, för att kunna mäta antalet sidvisningar och besökare för våra interna statistiksystem. Informationen som samlas in är anonym. En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker sajten.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares (Internet Explorer, Mozilla m fl) säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionalitet på webbplattsen begränsas.

Cookies
Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder "cookies", dvs textfiler som placeras i besökarens dator för att kunna statistiskt analysera hur användare använder webbplatsen. Viss information som genereras vid ett besök på webbplatsen (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera användningen av webbplatsen, sammanställa statistikrapporter för webbplatsinnehavaren och eventuellt tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbplatsen och användning av Internet.

Google kan överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag, eller i de fall där en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer däremot inte att koppla samman besökarens IP-adress med annan data som Google innehar.

Varje användare  kan avböja att ta emot cookies genom inställningarna i sin webbläsare. Genom att använda Göteborgs universitets webbplats utan att avböja cookies från tredje part, samtycker ni till att Google behandlar era uppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

 

Sök